Historien om pavilionen i Hannerup Skov

Pavillonen er opført i 1886.

Tidligere et yndet udflugtsmål om søndagen for byens borgere, der ofte kom spadserende inde fra byen ad den idylliske gamle strandvej og forbi badestranden i Sanddal.

Til Pavillonen hørte en rejsestald som senere blev omdannet til hønsehus og senest til spejderhytte.

Fungerede en tid som badehotel. Særlig stor søgning var der pinsemorgener.

Her er også blevet holdt utallige familiefester, firmaskovture og lørdagsballer. Under 2. verdenskrig indkvarteredes hipoerne (Hilfspolizei=danske landsforræddere der hjalp besættelsesmagten) i pavillonen.

I mange år efter kunne man se deres navne indridset i murstenene på nordsiden.

I 1999 opgav man at drive restaurant i bygningerne, og der var tale om at rive den ned. Det skete dog ikke.

Efter at kommunen havde solgte den, blev den overtaget af tømrermester Mogens Ussing, der bekostede en gennemgribende restaurering, og i nov. 2001 genåbnede den under navnet “Hannerup Skov”.

I 2015 opsagde forpagteren lejeaftalen og bygningen har siden stået tom. (2015)

Billeder